Claim Manager

Tidig upptäckt av trender och en omgående reaktion på dessa är integrerade delar i ett effektivt kontrollsystem. Vår Claim-Manager erbjuder dig en kraftfull och användarvänlig applikation för hantering av ert företags samtliga skador.

Oavsett om det rör sig om fordons-, egendoms-, produkt- eller transportansvarsskador: alla typer av skadehändelser kan hanteras på ett enkelt och effektivt sätt – omgående har du tillgång till all relevant data för varje enskild skada. Registrering av tydligt definierade skadeparametrar såsom orsak, skadeplats och inblandade parter möjliggör  ett stort urval av rapporter.

 • Effektiv, tydlig och papperslös hantering av alla dina skadedata

 • Moduldesign – speciellt anpassad för respektive försäkringstyp

Loading...
 • Allt tillgängligt i samma bild – Skadedata, dokument, email, kalender och skaderegleringar

 • Uppdelad hantering av försäkrade skadehändelser respektive skadehändelser under självrisk

 • Uppdaterade KPI´s och skadegrader genom ett knapptryck

Loading...
 • Tydlig hantering av din fordonsflotta

 • Koppling mellan fordon, förare och skadeakt

 • Omfattande kostnadskontroll och import av bränsle- och tullkostnader via interface

Loading...
 • Rapporter i olika nivåer av detalj

 • Export till alla vanliga filformat (tex PDF och MS Excel)

 • Skapande av individuella rapporter

 • Rapportering kan separeras mellan management och controlling

Loading...
 • Papperslös hantering av dokument

 • Stöd för alla vanliga filformat

 • Mallar för vanliga dokument, brev och utskick

Loading...
 • Serviceintervall, förfallodagar etc är integrerat och kopplat till fordon, förare eller skadeakt

 • Olika kategorier

 • Aktiviteter kan delegeras till ansvariga personer eller grupper

 • Outlook-Export
Loading...
 • Tydlig och enkel kommunikation med din försäkringsgivare, mäklare, expert eller jurist

 • All korrespondens arkiveras i din skadeakt

 • Elektronisk skadeanmälan av samtliga skadeärenden inkl alla relevanta dokument

Loading...
 • Omedelbar skadeanmälan direkt på skadeplatsen

 • Tillgång till integrerad kamera och GPS

 • Automatisk överföring till Claim-Manager

 • Tillgänglig för Android och Apple smartphones

Kontakt

Vi skickar dig gärna ytterligare information eller sätter upp en icke bindande tillgång till vår test miljö för Claim Manager.

  Efternamn*

  Förnamn*

  Företaget*

  Mailadress*

  Telefon*

  Intresserad av tillgång till vår test miljö

  Ja

  Applikation

  Meddelande